Is schenking in blote eigendom handig?

Vastgoed overdragen met schenking blote eigendom, wat zijn de fiscale voordelen

Het komt vaak voor dat de schenking van blote eigendom wordt gebruikt om eigendommen over te dragen aan nakomelingen.

Het voordeel van de schenker is het gebruiksrecht van het goed, het voorbehoud van het vruchtgebruik of het verblijfsrecht. Dit tweede geval is trouwens ook interessant vanuit het oogpunt van vermogensbescherming, aangezien het verblijfsrecht niet kan worden geconfisqueerd en er geen beslag op kan worden gelegd.

Een ander interessant punt is het beperken van de fiscale impact met betrekking tot de schenking van volledig eigendom.

In dit geval wordt namelijk de successie- en schenkingsrechten van 4% toegepast op de kadastrale waarde van het onroerend goed, verminderd met de leeftijd van de vruchtgebruiker.

Vervolgens zal bij het overlijden van de schenker de "consolidatie" tussen vruchtgebruik en blote eigendom fiscaal nul zijn.

Er moet echter rekening mee worden gehouden dat deze manoeuvre het risico met zich meebrengt dat het onroerend goed wordt onderworpen aan een teruggaveactie door de wettige erfgenamen van de schenker, en dat de verhandelbaarheid van het goed en bijgevolg de waarde ervan wordt verminderd.

Een schenking van indirecte aard verdient dus de voorkeur boven directe schenking.

Daarom het geld schenken aan het kind/neef om de woning in volle of blote eigendom te kopen en vervolgens het recht over te dragen met een akte onder bezwarende titel.

In dit geval kan de benadeelde erfgenaam alleen de waarde van het goed opeisen, zonder de mogelijkheid om restitutie in natura te vragen.

Om de verkoopbaarheid van het geschonken goed te bevorderen, kunt u een verzekering afsluiten.

Het dekt de schade die de koper van het geschonken goed kan lijden als gevolg van de gunstige uitkomst van de teruggaveactie van het eigendom die door de wettige erfgenamen van de schenker wordt gepromoot.

In dit geval zou de verzekering het equivalent in contanten betalen, waardoor de terugkeer in natura van het activum wordt voorkomen.

Als alternatief voor de schenking, indien het vermogen bestaat uit prestigieuze eigendommen en/of historische villa's, kan de overdracht van de prestigieuze eigendommen, in volle of in blote eigendom, aan een vennootschap worden geëvalueerd.

kosten

De overdrachtskosten zouden zeker een element vormen dat zorgvuldig moet worden geëvalueerd.

In deze gevallen is namelijk een taxatie van de waarde van het onroerend goed essentieel, waarop de registratiebelasting naar rato zou worden betaald, na aftrek van de schulden.Voordelen

Daarnaast kunnen er enkele positieve overwegingen zijn.

Bijvoorbeeld het efficiënter en rationeler beheer van diverse onroerende goederen, zeker wanneer voor de vorm van een maatschap wordt gekozen, en de mogelijkheid om het kapitaal vervolgens fiscaal gunstig over te dragen aan de nakomelingen.

Tot slot, in het geval dat een conservatief en niet-commercieel/ondernemend vastgoedbeheer van de activa wordt overwogen, kan worden gekozen voor de eenvoudige vennootschapsvorm, die ook voor de gebruiksdoeleinden absoluut aanvaardbaar is. Dankzij zijn kenmerken, bijvoorbeeld eenvoud van bediening, flexibiliteit en kosteneffectiviteit van beheer, kan het in bepaalde omstandigheden een uitstekend hulpmiddel zijn voor het plannen en beheren van de activa van luxe eigendommen.

Dit zijn enkele tips die de adviseurs van Stresa Luxury Real Estate u kunnen geven voor het plannen van uw vastgoedvermogen.

De aankoop van een luxe villa aan het Lago Maggiore wordt vanaf het voortraject begeleid door onze adviseurs, die Stresa Luxury Real Estate in haar lange carrière heeft geselecteerd.

Het kopen van een villa of onroerend goed in Stresa is nu bijzonder handig, aangezien de prijzen nog steeds stabiel zijn.

Terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.