Gids voor de vlaktaks in Italië voor buitenlanders

De vlaktaks in Italië is in maart 2017 ingevoerd om mensen aan te trekken die grote bezittingen hebben en besluiten hun fiscale woonplaats naar Italië te verplaatsen.
Iedereen die zijn fiscale woonplaats naar Italië wil verplaatsen, profiteert van een vervangende belasting op in het buitenland geproduceerde inkomsten.

De optie voorziet in de betaling van een forfaitaire belasting van € 100.000 voor elk uitgeoefend belastingtijdvak.

Dit initiatief brengt een groot voordeel met zich mee, zowel voor de staatskas als voor de verkopers van luxe woningen, die de vraag naar hun prestigieuze woningen zien toenemen.

De forfaitaire regeling kan ook worden uitgebreid tot één of meer gezinsleden die aan de voorwaarden voldoen.

Voor deze mogelijkheid is er een specifieke indicatie in de aangifte, die verwijst naar het belastingtijdvak waarin het gezinslid zijn fiscale woonplaats verschuift of in het volgende.

De vervangende belasting is in dit geval gelijk aan € 25.000 voor elk van de gezinsleden tot wie de gevolgen van dezelfde keuzemogelijkheid worden uitgebreid.

Belastingplichtigen die aan de eisen voldoen, kunnen bij het indienen van hun aangifte meedoen aan het nieuwe regime.

Deze laatste moet verwijzen naar het belastingtijdvak waarin de fiscale woonplaats is verplaatst of naar het onmiddellijk daarop volgende.

De verordening is gericht tot natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats naar Italië overbrengen, maar die gedurende ten minste negen jaar niet eerder ingezetene zijn geweest met betrekking tot de tien jaar voorafgaand aan de start van de Flat Tax-optie in Italië.

Deze vervangende belasting heeft betrekking op inkomsten die in het buitenland zijn geproduceerd.

Er moet aan worden herinnerd dat, bij gebreke van een overeenkomst tegen dubbele belastingheffing, de inkomsten worden geacht in het buitenland te zijn verdiend op basis van wederzijdse principes met betrekking tot die vermeld in art. 23 van de TUIR, die de inkomsten erkent die op het grondgebied van de staat zijn gecreëerd door de verschillende soorten te evalueren.

De aanvraag kan ook worden ingediend als de voorwaarden voor het rooten van de fiscale woonplaats in Italië nog niet zijn verstreken. De betaling van de vervangende belasting, ten bedrage van € 100.000, moet in één keer worden gedaan.

Voor elk belastingtijdvak moet het saldo van de inkomstenbelastingen op de vervaldag worden betaald.

Terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.