Stimuleringsmaatregelen voor renovaties en energie-efficiëntie

Superbonus 110%

De Superbonus is een door de overheid ingestelde faciliteit die is opgenomen in het doorstartbesluit.

Deze verhoogt de aftrek van de gemaakte kosten van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 tot 110%.

De werkzaamheden bestaan uit energie-efficiëntie, aardbevingsbestendigheid, installatie van fotovoltaïsche systemen of oplaadpunten voor elektrische voertuigen in gebouwen.

Deze maatregelen komen bovenop de aftrek voor renovatie van het onroerend erfgoed, met inbegrip van werken om het seismisch risico te verminderen (Sismabonus) en de energieverbetering van gebouwen (Ecobonus).

Er is een keuze tussen een korting op de factuur van leveranciers, of voor de overdracht van het krediet aan bijvoorbeeld banken.

De Superbonus is van toepassing op ingrepen uitgevoerd door eigenaars van flatgebouwen, natuurlijke personen, die geen beroep uitoefenen, kunsten en beroepen.

De Superbonus is beschikbaar voor
thermische isolatie-ingrepen aan verticale en horizontale structuren;
vervanging van airconditioningsystemen in de winter op flatgebouwen, villa's of meergezinswoningen zoals twee- of rijtjesvilla's;
aardbevingsbestendige interventies: de reeds door de Sismabonus voorziene aftrek wordt verhoogd tot 110% voor de uitgaven die worden gedaan tussen 1 juli 2020 en 31 december 2021.

De aftrek van 110% wordt verdeeld in 5 gelijke jaarlijkse termijnen en in mindering gebracht op de belastingaangifte.

U kunt ook kiezen voor een korting op de factuur van de leveranciers van de goederen of diensten of voor het krediet dat aan leveranciers, andere partijen en kredietinstellingen en financiële tussenpersonen wordt toegekend.

Om de aftrek te verkrijgen, moet de belastingplichtige bepaalde stappen volgen.

Hij moet ook een verklaring van conformiteit van de documentatiegegevens verkrijgen.

Bovendien is een technische beëdigde verklaring inzake energie-efficiënte interventies vereist, die de naleving van de noodzakelijke technische kwalificaties en de juistheid van de uitgaven certificeert.

Stresa Luxury Real Estate is in staat om, samen met haar partners, het hele proces te volgen vanaf het ontwerp tot het einde van de werkzaamheden.

Dit maakt het kopen van een huis aan het Lago Maggiore nog gemakkelijker en betaalbaarder.

Francesco Papurello en zijn team zijn uw huiszoekers van het Lago Maggiore.

Terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.